På årsmøtet 25. februar 2015 vart dette styret valgt:
 
Leiar

Namn: Harald Rogne
E-post: harald.bastianson@gmail.com
Tlf: 926 00 904

Nestleiar

Namn: Karen Janett Kulseth
E-post: karen.janett@norpost.net
Tlf: 454 60 956
 
Kasserar

Namn: Arnt Ove Aure
E-post ar-ovea@online.no
Tlf: 702 52 812 / 997 11 251
 
Skrivar

Namn: Jenny Helen Velle
E-post: jenny_velle87@hotmail.com
Tlf: 932 56 733
 
Styremedlem
 
Namn: Bastian Weiberg-Aurdal
E-post: bastian.weiberg-aurdal@felleskjopet.no
Tlf: 952 01 391