Aktivitetar 


Meld deg gjærne inn på sida vår på facebook, Sykkylven Fjordhestlag. Då blir det lettare for deg å melde deg på dei forskjellige aktivitetane som vi arrangerar.

Link til sida: Sykkylven Fjordhestlag

-----------------------------------------

Laurdag 27. Oktober 2012.


Sykkylven Fjordhestlag ynskjer å invitere til felles ride/kjøre-tur til Nedsætra.
Det blir felles avgang fra fellesstallen på Haugset kl 1100. Vi stoppar på Nedsætra og har lunsj der oppe, så ta med deg det du ynskjer av mat, drikke og gjerne ein matbit til hesten. Dei som kjører har sikkert plass til litt ekstra i vogna.
Ta med godt humør, gode klede og møt opp for ein kjekk dag.


----------------------------------------


Stølsturen 2012
 

Søndag 26. august arrangerar landbruket i Sykkylven Stølstur på Auresætra i Sunndalen. Dei fleste aktivitetstilboda er på plass frå opninga kl. 10.00 og utover dagen: Kultur på stølen ed eit godt måltid og ein heil dag med kunstutstillingar i fjøs og sel, med mellom anna utstillingar av anne Lise Aarset, Sigmund Årseth og Solveig Hopland. Stabling av ved, natursti og lage popcorn på bål ved Straumen 4H. "Gamalt og Gale" stillar ut gamle landbruksmaskiner og traktorar. Sanddunge for barn. Smeden viser gamle arbeidsteknikkar innan jernarbeid. Open Gard ymse slags dyr å sjå på - mellom anna Alpakka frå Hónndalen.
 
Sykkylven Fjordhestlag og Sykkylven Rideklubb stiller med hestar for køyring og barneriding.
 
__________________________________________________________________________
 
 
Føllskue
 
Ørsta og Volda Fjordhestlag ønskjer velkomen til føllskue for alle rasar,
laurdag 29. oktober kl. 11.00 i ridehallen i Ørsta.
Jonas Vevle har takka ja til å vere dommar og dei ventar på bekreftelse fra dommar to.
Det blir mange flotte premiar og det vil vere kiosksal.
 
Påmelding innan 23. oktober til Lisbeth Myklebust på mail: lisbeth.mo.myklebust@tussa.com
eller mobil 97 16 74 90
 
150,- for medlemmar i ØVFL og 200,- for andre.
 
Føllskue er flott miljøtrening for føla!  
 
 
________________________________________

Kurs i dressur riding og køyring 20-22 mai
 
Ina M Gjærland og Atle Henden kjem og held kurs 20-22 mai!
2 halvtimar kvar, men det er mogeleg å få 3 ved ønske.
 
Påmelding til Karen Janett Kulseth tlf: 45460956
Bindande påmelding og ingen bytting!
Påmeldingfrist 16mai
 
 
________________________________________
 
Årsmøte i Møre og Romsdal Fjordhestlag
 
Det vert halde årsmøte i Møre og Romsdal Fjordhestlag kl.11.00, laurdag 26. februar 2011 ved Gjermundnes v.g.s.
 
saksliste
1. godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar og skrivar
3. val av to til å skrive under møteboka
4. Årsmelding
5. Rekneskap
6. Val
7. Fastesetjing av kontigent
8. Arbeidsplan
9. Fylkespokal til beste unghesthoppa i dei tre klassane
10. Fylkespokal til gjennomsnittleg beste deltakarar i NM  frå Mære og Romsdal ( junior og senior)
11. samarbeid om hingstehald
12. innkomne saker
13. matøkt
 
Innkomne saker må være veterinæren i hende før 15 februar
Møtet er ope for alle fjordhestinteresserte
Styret vonar at alle lokallaga deltek med minimum 3 personar
 
For å melde deg på kan du ta kontakt med
Odd Velle: tlf 702 52 242 / 926 54 530
                  e-post: odd.velle@auresamdrift.no
 
________________________________________
 
Inklalling til medlemsmøte i Sykkylven Fjordhestlag.
Det vert halde medlemsmøte i Sykkylven fjordhestlag heime hos Odd Velle onsdag den 25.08.2010 klokka 20.00.
  Sakliste:   
 Videreføring av jubileumsskrivet vårt.
 Vi har no fått ein person som kan skrive vidare på lagshistoria vår, slik at vi kan få ferdig jubileumsskrivet.


MØT FRAM
 
For styret
Arnt Ove Aure
 

Sykkylven Fjorhestlag arrangere kjørekurs med
Gunnar Bruland og Janne C H Aspheim i september
 
18 og 19. september
Har vi kjørekurs med Gunnar Bruland. Det vert 2 halvtimar laurdagen og 2 halvtimar søndag.
Gunnar er ein meget dyktig kusk og trenar. Egnar seg meget godt til unghester.
Han trener dressur og presisjon samt innkjøring.

Det vert oppmøte med Ridebana på Haugsett kl. 09.00
Pris pr. ekvipasje er 700kr.


24, 25 og 26. september
Har vi kjørekurs med Janne C H Aspheim. Her vert det også inndelt i 2 halvtima lærdag og
ein halvtime søndag på de som ikkje skal delta på presisjons konkurransen.
Fredagskvelden har vi i teori om konkurranse for den som er interrissert i det.

Dette kurset kostar 100 kr pr. halvtime
Meld deg til Jorunn Grøvlen - 92244281 om du ønskjer å vere med:)

3. juli blir det overnattingstur.
Det blir satt opp gjerde så hestene får beite på over natten. Ta med telt og god mat og få en hyggelig overnatting på Vassætra i godt selskap ;)) Vi møter opp på Fauske og rir opp Lassegjerdet. Klokkeslett kommer :)
 
6.juni
Er det fellestur til Sunndalen. Sett av dagen til en sosial dag :) Oppmøte i stallen på Haugset klokken 11. Dit kan man både ri og kjøre ;)
 
Årsmøte
Tysdag 02.mars 2010 vert det årsmøte i Sykkylven fjordhestlag.
Dette vert ved Odd Velle kl. 19.30 v/ Vårsethaugen.
 
 
 
Sykkylven 14. Februar
 
Det vert arragert felles ridetur opp til sætra den 14. Februar.
Det vert oppmøte ved fellesstallen på Haugset klokka 11.
 
Ta med mat og eit godt humør:)
Det blir oppfyrt bål, noko som gir høve til å varme seg på og grille om dette er av ønske.
 
Ta kontakt med Jorunn Grøvlen v/ 92244281 om du ønsker å vere med.
 
 
Sykkylven 04. Desember
Vert det kanefart i Aure sentrum.
Vi oppfordrer då alle som kan, med eller uten hest til å stille opp, for å vise det flotte
hestemiljøet som vi har i Sykkylven. Dette vert eit viktig oppmøte
ved tanke på støtte til ridehall og andre aktivitetar i farmtida. Det er også ein flott måte
å få rekrutta på!
Spre ordet vidare til alle du veit som er hesteinnterisert slik at vi får eit flott oppmøte!
Litt nissehue, raude kjaka og fregner osv er supert!!
 
Oppmøte ved samfunnshuse klokka 18.50, og kanefarta startar 19.00
Det vert også barneridning etter dette.
 
Vi ønskjer dykk ei vidare god jul!
 
 
 
Ørsta 31. Oktober.
 
Det blir føllskue kurs for alle raser i Ørsta 31. Oktober kl, 12.00
Pris: 150 for medlemar i ØVFH & 200kr for dei som ikkje er medlemm.
På melding til Kristin Myrene på jermund.myrene@tussa.com eller mb. 95229942.
 
 
Temme kurs modul 3 -innkjøring
Tid:Laurdag 18. og søndag 19. april, kl 10:30
Stad: Ridebana på Haugset.
Kursavgift kr 250.-
Lærar: Stine Marie Aarhuus
  Påmelding til Odd Velle   odd.velle@auresamdrift.no    mob 92 65 45 30   tlf 7025 2242
 
Meir info på denne nettsida
http:///unghest.no
Søndag 22.03-09
Søndag den 22, blir det holdt utstillings kurs.
Der vil du få høve til å trene deg sjølv og hesten din
på korleis du skal stille ut hesten din på ei utstilling.
 
For påmelding kontaktar du Odd Velle
E-mail adresse :   odd.velle@auresamdrift.no
mob : 92 65 45 30
tlf  : 70 25 22 42
 
 
 
Stall Wenaas i Tresfjorden - 19-22 februar!
 
€SIRKUSHESTKURS 19-22 februar 2009
€Stad: Stall Wenaas-Tresfjo
rden
€Kursholder Eva Wiemers. €Hun er kjent og respektert for sine kurs og store show over hele sentral-Europa. Hun har skrevet boka "gi hesten nye utfordringer" som er oversatt og utgitt i Norge på landbruksforlaget. Det er den første sirkushest boka som anbefales.
 Meir informasjon : www.wiemers.at 
€Det blir gjennomgått metodene og praktisert øvelsene: Podie, hilsen, knele, legge seg ned, sitte og det spanske skritt. €Pris 1:  3200,-  2 personer deler på 1 hest. Ca 8-10 hester på hele kurset. Egen hest kan brukes etter avtale.
€Pris 2: 1500,- uten hest.
Påmelding til post@stallwenaas.no eller sms/tlf 48224667
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurdag 10. januar og søndag 11. januar, kl 10:00
Stad :  ridebana på Haugset.
Kursavgift kr 250.-
Lærar: Stine Marie Aarhuus
Det blir holdt eit  nytt unghest kurs i
-Kurs modul I - temming
-Kurs modul II - tømmekjøring
For påmelding kontaktar du Odd Velle
E-mail adresse :   odd.velle@auresamdrift.no
mob : 92 65 45 30

mob : 92 65 45 30
tlf  : 70 25 22 42
Meir info på denne nettsida
http://unghest.no/
Kurs i temming av unghest.