Sykkylven Fjordhestlag


  

Årsmøte 2016 for Sykkylven Fjordhestlag

    

  

 

Tid: Tysdag 14. mars 2017, kl. 20.00

Stad: Bastian Weiberg-Aurdal, Karigarden på Velle

-

På grunn av matservering ber vi dei som vil møte om å melde seg på innan onsdag 7. mars til Harald Rogne på e-post: harald.bastianson@gmail com eller tlf. 926 00904


Kjenner du nokon som er fjordhestinteressert er du velkomen til å invitere dei med på møtet

     

Sakliste Sykkylven Fjordhestlag:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

2. Val av møteleiar og val av to til å skrive under møteboka

3. Årsmelding

4. Rekneskap

5. Val av leiar

6. Val av styremedlemar

7. Val av revisor

8. Val av varamedlem

9. Valnemnd til neste årsmøte

10. Medlemskontigent

11. Andre saker

-Hesteslepp på Nysætra

-Innkjøp av lunnedrag

    

Årsmøte 2016 for Sykkylven Hestetrygdelag d.y.

 

Tid: Tysdag 14. mars 2017, kl. 19.30.00

Stad: Bastian Weiberg-Aurdal, Karigarden på Velle

-

 

Sakliste Sykkylven Hestetrygdelag D.Y.:

1. Avvikling av laget og overføring av funksjon og midlar til Sykkylven Fjordhestlag

    

 

Vel møtt!